MiniRepetytorium Jednostki

Jednostki stosowane w informatyce, programowaniu i technice komputerowej. Jednostki informacji (bit, bajt), częstotliwość (herc)...
Tematy:
  1. Jednostki informacji
  2. Inne jednostki

Jednostki informacji

Bit - b

najmniejsza jednostka informacji, przyjmuje jedną z dwóch wartości, które zwykle określa się jako 0 i 1.
Wielokrotności bitów
Przedrostki dziesiętne (SI) Przedrostki binarne (IEC 60027-2)
Nazwa Symbol Mnożnik Nazwa Symbol Mnożnik
kilobit kb 103=10001 kibibit Kib 210=10241
megabit Mb 106=10002 mebibit Mib 220=10242
gigabit Gb 109=10003 gibibit Gib 230=10243
terabit Tb 1012=10004 tebibit Tib 240=10243

Bajt - B

najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z 8 bitów.
Skrypt 1. Definicja

Wielokrotności bajtów
Przedrostki dziesiętne
(SI)
Przedrostki binarne
(IEC 60027-2)
Nazwa Symbol Mnożnik Nazwa Symbol Mnożnik
kilobajt kB 103 = 10001 kibibajt KiB 210 = 10241
megabajt MB 106 = 10002 mebibajt MiB 220 = 10242
gigabajt GB 109 = 10003 gibibajt GiB 230 = 10243
terabajt TB 1012 = 10004 tebibajt TiB 240 = 10244
Skrypt 2. Zamiana jednostek

Zastosowania:
  • Wielkość pamięci

Inne jednostki

Herc - Hz

jednostka miary częstotliwości. Definiuje się ją jako liczbę cykli na sekundę.
Zastosowania:
  • Np. taktowanie procesora 

Decybel - dB

 Zastosowania:
  • Np. efektywność głośnika
Zadania: