Kryteria oceny E.12-01-18.01

Arkusz E.12-01-18.01

Repetytorium Płyta główna

Płyta główna  (ang. motherboard) stanowi trzon komputera PC i jest jednym z jego najważniejszych komponentów. Na jej powierzchni ulokowane są gniazda i porty umożliwiające montaż m.in. mikroprocesora, modułów pamięci, kart rozszerzeń.

Zadanie 1.

Zapis koloru RGB(255, 170, 129) odpowiada notacji
 1. #FFAA81
 2. #81AAFF
 3. #18FAAF
 4. #AA18FF

Zadanie 2.

Zapis liczby siedem w systemie ósemkowym to
 1. 7(B)
 2. 7(O)
 3. 7(D)
 4. 7(H)

Zadanie 3.

Brak informacji o parzystości liczby lub o znaku wyniku, wykonywanej operacji w ALU, może świadczyć o problemach w działaniu
 1. pamięci cache.
 2. wskaźnika stosu.
 3. tablicy rozkazów.
 4. rejestru flagowego.