Repetytorium cz. 1.1 Systemy liczbowe

Dwójkowy system liczbowy

inaczej system binarny – pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 2. Do zapisu liczb używamy cyfr: 0 i 1. Liczbę oznaczamy indeksem dolnym (2) (czasami (B)).

Skrypt 1. Zamiana liczby binarnej na system dziesiętny


Skrypt 2. Zamiana liczby dziesiętnej na system dwójkowy


Dodawanie liczb binarnych

0(2) + 0(2) = 0(2)
0(2) + 1(2) = 1(2) + 0(2) = 1(2)
1(2) + 1(2) = 10(2)
Zastosowania:

Szesnastkowy system liczbowy

system heksadecymalny – pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 16. Do zapisu liczb,  poza cyframi dziesiętnymi od 0 do 9, używa się pierwszych sześciu liter alfabetu: A, B, C, D, E, F (wielkich lub małych). Cyfry 0-9 mają te same wartości co w systemie dziesiętnym, natomiast litery odpowiadają następującym wartościom: A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14 oraz F = 15. Liczbę oznaczamy indeksem dolnym (16) (czasami (H)) a wartość koloru z przedrostkiem #.

Skrypt 3. Zamiana liczby na system dziesiętny


Skrypt 4. Zamiana liczby na system szesnastkowy


Zastosowania:

Ósemkowy system liczbowy

system oktalny - pozycyjny system liczbowy o podstawie 8. Do zapisu liczb używa się w nim ośmiu cyfr, od 0 do 7. Liczbę oznaczamy indeksem dolnym(8).

Skrypt 5. Zamiana liczby ósemkowej na system dziesiętny


Skrypt 6. Zamiana liczby dziesiętnej na system ósemkowy


Zastosowania:
 • prawa dostępu do pliku w systemie Linux.
Zadania

Zadanie 1.

Liczba 563(8) zapisana w systemie szesnastkowym to
 1. 173
 2. 317
 3. 371
 4. 713

Zadanie 2.

Wynikiem sumowania liczb binarnych 1001101 i 11001 jest
 1. 1000110
 2. 1100111
 3. 1000111
 4. 1100110

Zadanie 3.

Komponentem płyty głównej odpowiedzialnym za komunikację między procesorem a pozostałymi elementami płyty jest
 1. chipset.
 2. BIOS ROM.
 3. pamięć RAM.
 4. układ chłodzenia.

Zadanie 4.

Odmianą pamięci tylko do odczytu, którą można wykasować za pomocą światła ultrafioletowego, jest pamięć
 1. ROM
 2. PROM
 3. EPROM
 4. EEPROM

Zadanie 5.

Magistrala zakończona elementem przedstawionym na rysunku jest charakterystyczna dla interfejsu
 1. SCSI
 2. SATA
 3. ATAPI
 4. UDMA

Zadanie 6.

Na rysunku, złącze monitora oznaczone ramką czerwoną, będzie współpracowało z płytą główną wyposażoną w interfejs
 1. DVI
 2. HDMI
 3. D-SUB
 4. DisplayPort