Kryteria oceny E12-02-17.06

Repetytorium cz. 3.1 Mikroprocesor

Schemat mikroprocesora

CPU (ang. Central Processing Unit) - Mikroprocesor - układ cyfrowy wykonany jako pojedynczy układ scalony o wielkim stopniu integracji zdolny do wykonywania operacji cyfrowych według dostarczonego ciągu instrukcji.

Repetytorium cz. 4.1 Monitory

Monitor - urządzenie wyjścia służące do wizualizacji.