Arkusz E.12-X-19.01

Aktualizacja bazy zadań z egzaminu pisemnego (do 640 pytań). Przypisanie etykiet i zdefiniowanie linku do oficjalnego klucza odpowiedzi.

Zadanie 1.

Liczba 51(10) zapisana w systemie dwójkowym ma postać
 1. 101001
 2. 110111
 3. 101011
 4. 110011

Zadanie 2.

Jednym z powodów, dla którego zapis na dysku SSD jest szybszy od zapisu na dysku HDD, jest
 1. niska wartość parametru MTBF dla dysku SSD.
 2. wykorzystanie pamięci typu PROM w dysku SSD.
 3. wykluczenie w budowie dysku SSD elementów ruchomych.
 4. nieograniczona liczba cykli zapisu i odczytu dla dysku SSD.

Zadanie 3.

Które stwierdzenie nie dotyczy pamięci typu cache L1?
 1. Jest pamięcią typu SRAM.
 2. Jest zlokalizowana we wnętrzu procesora.
 3. Ma dłuższy czas dostępu niż pamięć RAM.
 4. Szybkość jej pracy jest równa częstotliwości pracy procesora.

Zadanie 4.

Które z urządzeń wykorzystuje metodę polegającą na detekcji zmian pojemności elektrycznej przy sterowaniu kursorem na ekranie?
 1. Mysz.
 2. Joystik.
 3. Touchpad.
 4. Trackpoint.

Zadanie 5.

Użytkownik notebooka chce w jego wnętrzu zamontować drugi dysk twardy. Notebook jest wyposażony tylko w jedną zatokę dla HDD. Rozwiązaniem tego problemu może być wykorzystanie dysku wyposażonego w interfejs
 1. mSATA
 2. ATAPI
 3. SCSI
 4. USB

Zadanie 6.

Który standard złącza DVI umożliwia przesyłanie wyłącznie sygnału analogowego
 1. Rys. A
 2. Rys. B
 3. Rys. C
 4. Rys. D