Wstecz
MiniRepetytorium Układy cyfrowe

Na blogu dostępna wersja interaktywna.
Układy cyfrowe -  rodzaj układów elektronicznych, w których sygnały napięciowe przyjmują tylko określoną liczbę poziomów, którym przypisywane są wartości liczbowe. Najczęściej liczba poziomów napięć jest równa dwa, a poziomom przypisywane są cyfry 0 i 1, wówczas układy cyfrowe realizują operacje zgodnie z algebrą Boole’a i z tego powodu nazywane są też układami logicznymi. Obecnie układy cyfrowe budowane są w oparciu o bramki logiczne realizujące elementarne operacje znane z algebry Boole’a: iloczyn logiczny, sumę logiczną, negację, różnicę symetryczną itp. Ze względu na stopień skomplikowania współczesnych układów cyfrowych wykonuje się je w postaci układów scalonych.

Zadania

 Tematy:

  1. Bramki logiczne
  2. Układy cyfrowe
Spójniki:
  • AND - iloczyn
  • OR - suma
  • NOT - negacja
  • NAND - negacja iloczynu
  • NOR - negacja sumy
  • XOR - różnica symetryczna
A B AND OR NAND NOR XOR NOT A
0 0 0 0 1 1 0 1
0 1 0 1 1 0 1
1 0 0 1 1 0 1 0
1 1 1 1 0 0 0


Impulsator - umożliwia symulowanie stanów logicznych obwodów cyfrowych.
Układ sekwencyjny – rodzaj układów cyfrowych charakteryzujący się tym, że stan wyjść zależy od stanu wejść układu oraz od poprzedniego stanu, zwanego stanem wewnętrznym, pamiętanego w zespole rejestrów (pamięci).
Przerzutniki  – jest to układ sekwencyjny, którego sygnał na wyjściu może zależeć od stanu na jego wejściu lub od jego stanu wewnętrznego. Grupa czterech lub ośmiu połączonych ze sobą przerzutników może tworzyć tzw. rejestr, zdolny do pamiętania jednego bajta informacji.
Rejestry  – układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji w postaci bitów. Na każdej pozycji rejestru przechowywany jest jeden bit informacji.

Więcej