Repetytorium cz. 5.2 Interfejsy

Typy transmisji


Rodzaje transmisji danych:
  • Szeregowa - dane są wysyłane w sposób sekwencyjny w postaci jednego ciągu bitów, bit po bicie.
  • Równoległa - polega na jednoczesnym wysłaniu większej liczby bitów.
  • Synchroniczna - informacje przesyłane są jednakowych odstępach czasu.
  • Asynchroniczna - przeciwieństwo synchroniczności, pozwala nie przesyłanie informacji w różnych odstępach czasu.

  Interfejsy 

 

Podział interfejsów
Wewnętrzne Zewnętrzne
Szeregowe Równoległe Szeregowe Równoległe Bezprzewodowe Analogowe
Serial ATA, PCI Express AGP, ATA (IDE),SCSI, UDMA, ATAPI (EIDE), MiniPCI, ISA, MCA, EISA RS-232, PS/2, USB, Ethernet (RJ-45, BNC), FireWire (IEEE 1394), eSATA, DisplayPort, Thunderbolt, DVI Port Centronics (IEEE 1284), PCMCIA Bluetooth, IrDA, Wi-Fi (WLAN), WiMAX Jack, D-Sub, S-Video

Interfejsy wewnętrzne

Szeregowe

Serial ATA
PCI Express - jest szeregową magistralą lokalną działającą w trybie point to point

Równoległe

 

Interfejsy zewnętrzne

Szeregowe 

  PS/2

 Równoległe

 Bezprzewodowe 

Bluetooth jest bezprzewodowym interfejsem krótkiego zasięgu, umożliwiającym komunikację między urządzeniami mobilnymi takimi jak słuchawki, klawiatura, mysz, laptop, komputer itp. Standard ten został opisany w specyfikacji IEEE 802.15.1. Transmisja jest realizowana za pomocą fal radiowych korzystających z zarezerwowanego pasma ISM (ang. Industrial Scientific Medical) 2,4 GHz.
Standard Bluetooth umożliwia transmisję danych na odległość 1m, 10m, lub 100m w zależności od klasy mocy urządzenia. W zależności od wersji interfejsu urządzenia mogą komunikować się z prędkością 21 kb/s (1.0) do 40 Mb/s (3.1).

IrDA (ang. Infrared Data Association) jest bezprzewodowym standardem komunikacyjnym, wykorzystującym do transmisji danych fale podczerwone. Ponieważ jest to cyfrowa transmisja optyczna, standard przewiduje komunikację na stosunkowo niewielkim obszarze.
Pierwsze odmiany  interfejsu transmitowały informacje na odcinku kilkunastu centymetrów z prędkością 10 kb/s, tymczasem najnowsza specyfikacja 1.1 umożliwia transfer do 4 Mb/s w obrębie 11m.

Analogowe

Interfejs szeregowy i równoległy
Porty I/O
Interfejs PS/2

Rodzaje interfejsów:
FireWire (IEEE 1394) - to standard łącza szeregowego umożliwiającego szybką komunikację i synchroniczne usługi w czasie rzeczywistym. Opracowany w roku 1995 dla komputerów osobistych i cyfrowych urządzeń optycznych. Rozwijany przez firmę Apple Inc. Jest zdefiniowany w dokumencie IEEE 1394.

Interfejsy bezprzewodowe:
 Irda i Bluetooth

Interfejs USB (ang. Universal Serial Bus - uniwersalna magistrala szeregowa) obecnie najpopularniejszy interfejs szeregowy. Obsługuje technologie Plug and Play i Hot plugging.
Port USB jest uniwersalny w tym sensie że można go wykorzystać do podłączenia do komputera, każdego urządzenia który obsługuje standard USB.


Standardy zasilania USBStandardy zasilania USB
Typ Natężenie Napięcie Moc
USB 1.x 500 mA 5 V 2.5 W
USB 2.x 500 mA 5 V 2.5 W
USB 3.x 900 mA 5 V 4.5 W

Plug and Play (podłącz i używaj) - pozwalająca na pracę komputera z urządzeniami peryferyjnymi, od razu po ich podłączeniu, bez konieczności instalacji sterowników. Zasoby potrzebne do działania są przydzielane automatyczne.

Hot plugging - możliwość podłączenia urządzeń peryferyjnych do komputera przy podłączonym zasilaniu.

Zadania: