Arkusz E.12-01-13.10

Zadanie egzaminacyjne

W celu przygotowania komputera do pracy:

 1. Wykonaj montaż komputera, uwzględniając dostępne na stanowisku podzespoły i elementy. Uwaga: Przed rozpoczęciem prac montażowych wypełnij Tabelę 1. „Specyfikacja podzespołów i elementów”.

  Po wypełnieniu tabeli zamontuj:
   − w gnieździe na płycie głównej procesor z wentylatorem,
  Uwaga: przed przystąpieniem do montowania procesora i wentylatora zgłoś Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego Część Praktyczną, przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania tych prac. Po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Część Praktyczną przystąp do czynności montażowych.
   − płytę główną w obudowie komputera,
   − moduły pamięci RAM,
   − kartę graficzną, jeśli jest przygotowana na stanowisku. − dwa dyski twarde oraz napęd CD/DVD w obudowie komputera,
   oraz podłącz:
   − płytę główną, zasilanie i przewody, będące integralnymi składnikami obudowy,
   − przewody sygnałowe i zasilające do dysków twardych oraz napędu CD/DVD.
  Uwaga: po zamontowaniu wszystkich podzespołów i elementów w obudowie komputera, nie przykręcaj ścian bocznych obudowy jednostki centralnej.
 2. Uruchom komputer, wejdź do programu konfiguracyjnego BIOS-u, zmień w ustawieniach ładowanie systemu operacyjnego z napędu CD/DVD.
 3. Z nośnika opisanego Linux Live CD uruchom system operacyjny:
   − zanotuj w tabeli Specyfikacja systemu Linux jego nazwę i wersję,
   − dokonaj partycjonowania dysków, jeden dysk sformatuj i przekopiuj na niego pliki znajdujące się na nośniku USB,
   − utwórz konto użytkownika z loginem egzamin. Konto egzamin zabezpiecz silnym hasłem,
   − zanotuj w tabeli nazwę konta i hasło oraz polecenia (programy) użyte do utworzenia konta użytkownika,
   − sprawdź poleceniem (programem) i zanotuj w tabeli adres fizyczny MAC karty sieciowej zainstalowanej w komputerze. Specyfikacja systemu Linux.
 4. Zapisz w Tabeli 2. najtańszy sposób zwiększenia liczby portów USB 2.0 w komputerze do których będą podłączane urządzenia: klawiatura USB, mysz USB, pamięć USB. Określ orientacyjny koszt zwiększenia liczby portów (uwzględnij tylko koszt hardware).
 5. Zapisz
   − wartości maksymalnej przepustowości złącza dla
   SATA 1 ...................................
   SATA 2 ...................................
   SATA 3 ...................................
   − różnicę w złączach USB 2.0 i USB 3.0
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:
 • zamontowany procesor z wentylatorem w gnieździe na płycie głównej,
 • zmontowany komputer,
 • specyfikacja podzespołów/elementów komputera,
 • uruchomiony system operacyjny Linux Live CD, przygotowanie dysków do pracy, utworzone i zabezpieczone konto użytkownika egzamin, ustalony adres fizyczny MAC karty sieciowej,
 • zmienione ustawienia w BIOS Setup parametrów dotyczących startu komputera, propozycja zwiększenia liczby portów USB w komputerze, wartości maksymalnej przepustowości dla różnych wersji standardu SATA, różnica w złączach USB 2.0 i USB 3.0
oraz
 • przebieg wykonania montażu płyty głównej i podzespołów.