Arkusz E.12-01-14.08

Zadanie egzaminacyjne

W celu zmodernizowania zestawu komputerowego:

 1. Zmontuj komputer:
   – wypełnij tabelę 1,
   – zamontuj moduły pamięci RAM, kartę graficzną, dwa dyski twarde, napęd CD/DVD,
   – podłącz kable zasilające i sygnałowe do dysków twardych oraz napędu CD/DVD.
  Uwaga: przed podłączeniem kabli sygnałowych i zasilających zgłoś przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania dalszych czynności. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZNCP, dokończ montaż komputera.
 2. Uruchom komputer, a następnie:
   – zainstaluj oraz skonfiguruj system operacyjny z obrazu dysku przygotowanego na płycie DVD lub pamięci USB (pendrive),
   – zabezpiecz konto Administrator hasłem QAZxsw2
   – uruchom system operacyjny, sprawdź, czy sterowniki do wszystkich urządzeń są prawidłowo zainstalowane. W razie konieczności wprowadź niezbędne poprawki.
 3. Utwórz konto użytkownika z ograniczeniami o nazwie egzamin oraz konto z uprawnieniami administratora o nazwie serwis. Oba konta zabezpiecz silnymi hasłami. W tabeli 2 zanotuj nazwy kont i hasła.
 4. Ustaw wymuszenie zmiany hasła dla konta egzamin co 30 dni. Hasło powinno spełniać wymagania dla hasła silnego.
 5. Ustaw rejestrowanie w systemie wszystkich nieudanych prób logowania.
 6. Zainstaluj edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny. W tabeli 3 zanotuj ich nazwy i wersje.
 7. Zainstaluj program do przeglądania i do publikowania dokumentów w formacie PDF, w tabeli 4 zanotuj nazwę i wersję programu.
 8. Zaplanuj defragmentację dysku twardego na ósmy dzień każdego miesiąca o godzinie 11:00.
 9. Przeprowadź analizę stanu dysków, wykorzystując atrybuty systemu S.M.A.R.T. Do odczytania wartości atrybutów wykorzystaj program HIDDScan-3.3, uruchamiany bezpośrednio z pamięci USB. Dla każdego dysku określ krytyczne atrybuty S.M.A.R.T. i zapisz je w tabeli 5. Wyjaśnij znaczenie wyrażeń "value", "threshold", i "raw", które są parametrami atrybutów. Zarekomenduj dysk, zapewniający większe bezpieczeństwo przechowywanych na nim danych. Wyjaśnienie znaczenia parametrów, wybór dysku i uzasadnienie wyboru zamieść w tabeli 6.
 10. Korzystając z cennika usług komputerowych, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych. Wzór kosztorysu przedstawia tabela 7. Plik zawierający kosztorys o nazwie modernizacja.* umieść na pulpicie użytkownika z loginem egzamin. Sumowanie w kolumnie wartość usługi (zł) (brutto) powinno odbywać się automatycznie. Postać funkcji wyznaczającej wartość sumy zanotuj w tabeli 8.

Czas na wykonanie zadania wynosi 150 minut.


Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:

 • specyfikacja podzespołów i elementów zestawu komputerowego,
 • zmontowany komputer,
 • zainstalowany i skonfigurowany system operacyjny,
 • zainstalowany pakiet biurowy, program do przeglądania i publikowania dokumentów w formacie PDF,
 • wybrane parametry S.M.A.R.T. oraz rekomendacja dysku do przechowywania newralgicznych dla użytkownika plików,
 • sporządzony kosztorys wykonanych prac
oraz
 • przebieg montowania elementów i podłączenia kabli zasilających i sygnałowych.