Arkusz E.12-01-13.05

Zadanie egzaminacyjne

Firma postanowiła zmodernizować jednostkę centralną komputera. W tym celu:
 1. Wykonaj montaż dysku twardego:
  - sporządź specyfikację dysku twardego, w oparciu o którą będzie można kupić zapasowy, nowy dysk, o lepszych osiągach,
  - zamontuj dysk twardy w obudowie komputera,
  - podłącz dysk twardy do zasilania i do płyty głównej.
  Uwaga: przed podłączeniem zasilania i taśmy sygnałowej zgłoś przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki, gotowość do podłączenia dysku. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZNCP przystąp do dalszych czynności montażowych.
 2. Zaproponuj najtańszy sposób podłączenia dysku ze złączem SATA-II do płyty głównej wyposażonej w złącze SATA-I, zachowując transfer odpowiadający standardowi SATA-II i zanotuj go pod specyfikacją dysku.
 3. Zainstaluj system operacyjny, program antywirusowy i pakiet biurowy (zawierający minimum edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) oraz zanotuj nazwy programów i ich wersje.
 4. Z nośnika opisanego PROGRAMY zainstaluj program do przeglądania i program do publikowania dokumentów w formacie PDF, oraz zanotuj nazwy programów i ich wersje.
 5. Utwórz konto użytkownika z loginem kierownik. Konto kierownik i konto administrator zabezpiecz silnym hasłem; zanotuj nazwy kont i hasła.
 6. Przywróć dane z kopii umieszczonej na nośniku optycznym opisanym DANE. Dane znajdują się w archiwum o nazwie Dane.zip. Archiwum rozpakuj na pulpicie użytkownika, którego nazwą konta (logowania) jest kierownik. Zanotuj nazwy plików uzyskanych w wyniku rozpakowania archiwum.
 7. Korzystając z Cennika usług komputerowych, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych zgodnie ze wzorem kosztorysu. Plik zawierający kosztorys o nazwie kosztorys.* umieść  na pulpicie użytkownika z loginem kierownik. Sumowanie w kolumnie Wartość usługi (zł) (brutto) powinno odbywać się automatycznie. Zanotuj postać funkcji wyznaczającej wartość sumy.

Cennik usług komputerowych
Tabele, w których, zgodnie z treścią zadania, należy zanotować odpowiednie informacje, znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym.
Uwaga: Popełnienie błędu przy zapisie hasła użytkownika kierownik lub administrator uniemożliwi ocenę pracy egzaminacyjnej.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie będzie podlegać będzie 5 rezultatów:
 • montaż dysku twardego
 • specyfikacja dysku twardego oraz propozycja podłączenia dysku ze złączem SATA-II
 • instalacja systemu operacyjnego, pakietu biurowego i programu antywirusowego oraz ich nazwy i wersje instalacja programu do przeglądania i programu do publikowania dokumentów w formacie PDF oraz ich nazwy i wersje
 • tworzenie i zabezpieczanie kont użytkowników, przywracanie danych z udostępnianego nośnika, sporządzenie kosztorysu wykonanych prac
 • oraz
 • przebieg wykonania testu