MiniRepetytorium Urządzenia wejściowe

Pierwsza opatentowana myszka komputerowa
Wśród urządzeń wejściowych  (ang. input devices ) wyróżniamy urządzenia wskazujące i klawiatury.
Klawiatura komputerowa (ang. computer keyboard) umożliwia wprowadzanie poleceń i danych. Urządzenia wskazujące (ang. pointing devices) są wykorzystywane do obsługi systemów operacyjnych z interfejsem graficznym.

Do najpopularniejszych urządzeń wskazujących zaliczamy:
  • mysz komputerową,
  • trackball,
  • tablet graficzny,
  • ekrany dotykowe
  • touchpad
  • kontrolery gier (np. kierownice, dżojstiki)
Najbardziej znana klawiatura na świecie.
Współczesne  komputery  umożliwiają  podłączenie  urządzeń wejściowych  za  pomocą   kilku interfejsów:
  • PS/2,
  • USB,
  • bezprzewodowo.
Zadania: