Arkusz E.12-01-15.01

Zadanie egzaminacyjne

Na stanowisku egzaminacyjnym znajdują się 2 karty sieciowe o różnych parametrach, przy czym jedna z nich zamontowana jest w komputerze. Dokonaj wyboru karty, która zapewni większą wydajność serwera WWW. W tym celu:

 1. Przeprowadź test karty sieciowej nr 1 zamontowanej w komputerze, korzystając z programu LanSpeed Test. Wykonaj zrzut ekranu ilustrujący proces testowania. Zrzut z podpisem Zrzut_1 umieść w dokumencie edytora tekstu, nadając dokumentowi nazwę tajne. Plik tajne zapisz w folderze C:\PESEL (PESEL to Twój numer PESEL). Wyniki testu zapisz w tabeli Wyniki testu kart sieciowych.
 2. Zamontuj kartę sieciową nr 2: – zdemontuj kartę sieciowa nr 1, a w przypadku zintegrowanej karty sieciowej wyłączją w BIOS'ie.
  UWAGA: po zdemontowaniu karty sieciowej nr 1 (lub wyłączeniu w BIOS'ie) zgłoś przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania kolejnych prac. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZNCP przystąp do dalszych czynności montażowych.
   – zamontuj w komputerze kartę sieciową nr 2, znajdującą się na stanowisku egzaminacyjnym,
   – przeprowadź test karty sieciowej nr 2, korzystając z programu LanSpeed Test,
   – wykonaj zrzut ekranu ilustrujący proces testowania. Zrzut z podpisem Zrzut_2 zapisz w pliku C:\PESEL\tajne,
   – wyniki testu zapisz w tabeli Wyniki testu kart sieciowych.
 3. Dokonaj wyboru karty sieciowej. Wybór uzasadnij w tabeli Wybór karty sieciowej.
 4. Skonfiguruj system operacyjny:
   – utwórz konto z uprawnieniami administratora o nazwie Moderator oraz konto Goscie z ograniczonymi uprawnieniami,
   – konta Moderator i Goscie zabezpiecz hasłami o długości min 8 znaków, spełniającymi wymagania co do złożoności; nazwy kont i nadane im hasła zapisz w tabeli Dane dostępowe kont,
   – zainstaluj edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny,
   – wprowadź ograniczenie miejsca na dysku dla użytkownika Goscie na 500 MB.
 5. Korzystając z odpowiedniego programu narzędziowego systemu operacyjnego sprawdź obciążenie procesora oraz liczbę aktywnych procesów. Wykonaj zrzut ekranu, ilustrujący proces testowania. Zrzut z podpisem Zrzut_1 zapisz w dokumencie edytora tekstu, nadając dokumentowi nazwę testy. Plik testy zapisz w folderze C:\PESEL. Nazwę wybranego programu zanotuj w tabeli Program do sprawdzenia obciążenia procesora oraz liczby procesów
 6. Korzystając z cennika usług komputerowych, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych zgodnie ze wzorem kosztorysu, który przedstawia tabela Wzór kosztorysu. Kosztorys umieść w pliku o nazwie koszty_naprawy. Plik zapisz w folderze C:\PESEL. Sumowanie w kolumnie Wartość brutto (zł) powinno odbywać się automatycznie. Postać funkcji wyznaczającej wartość sumy zanotuj w tabeli Postać funkcji wyznaczającej wartość sumy.
 7. Z nośnika opisanego PROGRAMY zainstaluj program służący do archiwizacji i kompresji danych. W celu przetestowania działania programu wykonaj kompresję pliku tajne oraz pliku koszty_naprawy. Archiwum zabezpiecz hasłem ZAQ12wsx i zapisz w folderze C:\PESEL.
Prace Związane z konfiguracją komputera wykonaj, korzystając z konta Administrator (bez hasła).

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:
 • zainstalowana karta sieciowa nr 2,
 • wybór karty sieciowej oraz uzasadnienie wyboru,
 • skonfigurowany system,
 • zainstalowane programy użytkowe i narzędziowe,
 • utworzony kosztorys wykonanych prac serwisowych
oraz
 • przebieg montażu karty sieciowej.