Arkusz E.12-01-14.05

Zadanie egzaminacyjne

Otrzymałeś zlecenie przygotowania zestawu komputerowego do pracy w firmie. W tym celu:

 1. Zamontuj pamięć RAM na płycie głównej komputera:
  - zapisz w Tabeli ] parametry pamięci RAM, minimum: typ (rodzaj), pojemność, częstotliwość pracy.
 2. Wykonaj montaż napędu CD/DVD: sporządż specyfikację napędu CD/DVD, w oparciu o którą będzie można kupić zapasowy, nowy napęd o lepszych parametrach. Specyfikację zanotuj w Tabeli 2,
  - zamontuj napęd w obudowie komputera,
  - podłącz napęd do płyty głównej i do zasilania.
  Uwaga: po włożeniu pamięci do gniazd na płycie głównej, zamontowaniu CD/DVD w obudowie komputera i podłączeniu kabli sygnałowych zgłoś przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania dalszych czynności montażowych. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZNCP:
  - sprawdź podłączenie wszystkich kabli sygnałowych i zasilających oraz zamontuj obudowę komputera.
 3. Zainstaluj i skonfiguruj system operacyjny:
  - utwórz i sformatuj partycję podstawową o rozmiarze 50% pojemności dysku fizycznego,
  - utwórz i sformatuj dwie partycje logiczne każda o rozmiarze 50% pojemności dysku,
  - zainstaluj system operacyjny, konto użytkownika z loginem Administrator zabezpiecz hasłem zaq1@WSX
  - nadaj komputerowi nazwę STACJA_OX, gdzie X oznacza numer stanowiska,
  - zainstaluj sterowniki wszystkich urządzeń zestawu komputerowego (w menedżerze urządzeń nie powinny występować urządzenia z problemami - ikona z wykrzyknikiem), zainstaluj i skonfiguruj na porcie TCP/IP o adresie 192.168.l.l drukarkę HP Business Inkjet 2200/2250 (HPA).
 4. Utwórz konto z ograniczeniami o nazwie asystent oraz konto z uprawnieniami administratora o nazwie szef. Oba konta zabezpiecz silnym hasłem. W Tabeli 3 zanotuj nazwy kont i hasła.
 5. Utwórz kopię danych folderu Moje obrazy (Obrazy) o nazwie Obraz i zapisz ją w folderze C:/Obraz.
 6. Wykonaj testy dysku twardego w oparciu o dostępne oprogramowanie, postępując zgodnie z poniższymi poleceniami:
  - wykonaj skanowanie dysku twardego, a wyniki zanotuj w Tabeli 4,
  - z otrzymanego w testach zbioru informacji o dysku zanotuj w Tabeli 5 następujące dane: model dysku (np. ST380211AS), numer seryjny, pojemność, rozmiar bufora (cache), sumaryczny czas pracy dysku,
  - wskaż (Tabela 6) najtańsze rozwiązanie wykorzystujące macierz RAID, które zapewni zwiększenie wydajności systemu komputerowego w operacjach dyskowych podczas obróbki i przetwarzania dużych plików multimedialnych. Odpowiedź uzasadnij (Tabeli 6).


Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:
 • zamontowana pamięć RAM, napęd CD/DVD oraz kable sygnałowe,
 • specyfikacja pamięci RAM i napedu CD/DVD, zainstalowany i skonfigurowany system operacyjny,
 • utworzone i zabezpieczone konta użytkowników oraz utworzona kopia danych,
 • wyniki testu dysku twardego, uzasadnienie wyboru macierzy RAID
  oraz
 • przebieg montażu pamięci RAM, napędu CD/DVD oraz kabli sygnałowych.