MiniRepetytorium Pamięć operacyjna

RAM (ang. random-access memory), pamięć o dostępie swobodnym – podstawowy rodzaj pamięci cyfrowej.

Tematy:
  1. Pamięć RAM
  2. Typy
  3. Moduły (i gniazda)
Pamięć RAM
Typy pamięci
Moduły (i gniazda)
Pytania: