MiniRepetytorium: Karty rozszerzeń

Karta rozszerzenia (ang. expansion card) - element składowy jednostki systemowej komputera. Ma postać płytki drukowanej ze złączem krawędziowym, z zamocowanym tzw. śledziem i jest montowana w odpowiednim slocie na płycie głównej.

Tematy:
  • multimedialne: muzyczna, telewizyjna, wideo;
  • osprzęt sieciowy: karty sieciowe (przewodowe, bezprzewodowe), modem;
  • inne (np. kontrolery USB).
Karty  multimedialne:
Karta telewizyjna
Schemat karty dźwiękowej
Osprzęt sieciowy
Mode

Kontrolery


Pytania: