MiniRepetytorium Zasilacz

Zasilacz komputerowy - urządzenie służące do przetwarzania napięcia przemiennego dostarczanego z sieci energetycznej na niskie stabilizowane napięcia stałe, niezbędne do pracy komponentów komputera. Zasilacze komputerów są zasilaczami impulsowymi.

Zasilacze
  • Standardowe
  • Awaryjne - urządzenie lub system, którego funkcją jest utrzymanie zasilania innych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych w przypadku zaniku lub nieprawidłowych parametrów zasilania sieciowego.

Zadania: