Arkusz E.12-01-16.05

Zadanie egzaminacyjne

Przeprowadź modernizację Komputera według przedstawionych wskazań oraz wykonaj konfigurację systemόw i ustawień personalnych. W tym celu:

 1. Przeprowadź test zainstalowanej karty graficznej zwanej kartą graficzną nr 1
  UWAGA: wersje instalacyjne programów są na nośniku opisanym PROGRAMY. Do modernizacji i konfiguracji komputera w systemie Windows wykorzystaj konto Administrator (bez hasła). − zainstaluj program GPU-Z i za jego pomocą sprawdź parametry karty. Wykonaj zrzut dokumentujący przeprowadzony test, a następnie zapisz go jako plik graficzny pod nazwą Test_1 na nośniku USB opisanym EGZAMIN − w edytorze tekstu utwόrz plik o nazwie karty_graficzne, a w nim tabelę zgodnie ze wzorem tabela 1 Porόwnanie kart graficznych. Plik zapisz na nośniku USB opisanym EGZAMIN − wyniki testu przeprowadzonego w programie GPU-Z zanotuj w kolumnie Karta graficzna nr 1 tabeli 1 w pliku karty_graficzne.
 2. Zamontuj na płycie głόwnej komputera zapasową kartę graficzną zwaną karta graficzna nr 2 oraz dokonaj wyboru karty, ktόra zapewni odpowiednią wydajność pracy podczas obrόbki grafiki
   − zdemontuj kartę graficzną zainstalowaną na płycie głόwnej komputera, a w przypadku zintegrowanej karty graficznej wyłącz ją w BIOS lub Menedżerze urządzeń
  UWAGA: po zdemontowaniu karty graficznej (lub jej wyłączeniu) zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do montażu zapasowej karty. Proces montażu drugiej karty będzie obserwowany przez egzaminatora. Po uzyskaniu zgody przystąp do dalszych czynności montażowych i uruchomienia systemu. − zamontuj kartę graficzną
   − wykorzystując program GPU-Z, sprawdź parametry zapasowej karty graficznej. Wykonaj zrzut dokumentujący przeprowadzony test. Zrzut zapisz jako plik graficzny pod nazwą Test_2 na nośniku USB opisanym EGZAMIN
   − wyniki testu przeprowadzonego w programie GPU-Z zanotuj w tabeli w pliku karty_graficzne, w kolumnie Karta graficzna nr 2
   − dokonaj wyboru Narty graficznej, umożliwiającej wydajniejszą pracę w programie do obrόbki grafiki.
  Wymagania programu zapisano w tabeli:
   − wybόr karty graficznej uzasadnij w tabeli utworzonej w pliku karty_graficzne odwołując się do tabeli Wymagania programu do obrόbki grafiki.
 3. Skonfiguruj system Windows:
   − zainstaluj program 7-Zip. Wykonaj zrzut ekranu potwierdzający instalację programu. Zrzut zapisz w postaci pliku graficznego pod nazwą archiwizer na nośniku USB opisanym EGZAMIN
   − za pomocą programu 7-Zip wykonaj samorozpakowujące się archiwum o nazwie dane, zawierające plik karty_graficzne
   − utworzone archiwum zabezpiecz hasłem QwertY a następnie zapisz na nośniku USB opisanym EGZAMIN
  − skonfiguruj system w taki sposόb, aby trzy dni przed wygaśnięciem hasła użytkownikόw pojawiał się monit o konieczności jego zmiany. Wykonaj zrzut dokumentujący przeprowadzoną konfigurację. Zrzut zapisz jako plik graficzny pod nazwą monit na nośniku USB opisanym EGZAMIN
   − zablokuj ustawienia paska zadań tak, aby nie można było wprowadzać zmian konfiguracji w oknie dialogowym Właściwości: Pasek zadań. Wykonaj zrzut dokumentujący przeprowadzoną konfigurację. Zrzut zapisz jako plik graficzny pod nazwą pasek_zadan na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 4. Zdemontuj dysk twardy zainstalowany w komputerze, a następnie zamontuj zapasowy dysk twardy znajdujący się na wyposażeniu stanowiska egzaminacyjnego.
  UWAGA: po zamontowaniu zapasowego dysku twardego zgłoś przewodniczącemu ZN
   – przez podniesienie ręki
   – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do dalszych czynności montażowych i uruchomienia systemu Linux.
 5. Skonfiguruj system Linux. Do konfiguracji systemu użyj konta egzamin z hasłem egzamin (konto posiada uprawnienia użytkownika root). W tym celu:
   − utwόrz grupę użytkownikόw o nazwie szkola
   − załόż konto użytkownika o nazwie student konto zabezpiecz hasłem Arizona1@ a następnie przypisz je do grupy użytkownikόw szkola
   − zapisz w pliku tekstowym o nazwie zawartosc_etc wynik działania polecenia pokazującego zawartość katalogu /etc. Plik zawartosc_etc zapisz na nośniNu USB opisanym EGZAMIN
   − jako tapetę pulpitu użytkownika egzamin ustaw plik kwiat.jpg znajdujący się na nośniku opisanym DANE
 6. Korzystając z Cennika usług komputerowych oraz podzespołόw, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych z uwzględnieniem kosztόw wykorzystanych podzespołόw:
   − plik wykonany zgodnie z przykładową tabelą 2 Wzόr kosztorysu zapisz pod nazwą kosztorys na nośniku USB opisanym EGZAMIN
   − obliczenia w kolumnie Wartość (w zł) powinny wykonywać się automatycznie po wypełnieniu kolumny Cena jednostkowa (w zł) oraz Ilość
   − sumowanie kolumny Wartość (w zł) powinno odbywać się automatycznie.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:
 • zamontowana karta graficzna,
 • zamontowany zapasowy dysk twardy,
 • specyfikacja kart graficznych oraz wybόr karty graficznej - tabela 1,
 •  skonfigurowany system Windows,
 • skonfigurowany system Linux,
 • Kosztorys wykonanych prac serwisowych
oraz
 • przebieg montażu karty graficznej oraz dysku twardego.