Arkusz E.12-01-15.05

Zadanie  egzaminacyјne

Sprawdź, który zestaw modułów pamięci znajdujących się na stanowisku wpłynie korzystniej na wydajność systemu.
W tym celu:

 1. Zamontuj moduły pamięci umieszczone w kopercie oznaczonej RAM 1.
  UWAGA:
  przed zamontowaniem modułów pamięci zgłoś przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania montażu. Montaż pamięci będzie obserwowany i oceniany przez egzaminatora. Po uzyskaniu zgody przystąp do czynności montażowych.
 2. Wykorzystując program CPU-Z sprawdź parametry pamięci (typ, pojemność, częstotliwość pracy oraz opóźnienie), a następnie zapiszje w tabeli Specyfikacja pamięci RAM 1.
 3. Na dysku twardym utwórz folder C:\DANE, wykonaj zrzuty dokumentujące przeprowadzone testy, zapiszje w pliku edytora tekstu pod nazwą Test_1 w folderze C:\DANE.
 4. Zdemontuj moduły pamięci z jednostki centralnej komputera i włóż do koperty oznaczonej RAM 1.
  UWAGA:
  przed demontażem modułów pamięci RAM 1 zgłoś przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki, gotowość do demontażu. Demontaż pamięci będzie obserwowany i oceniany przez egzaminatora. Po zdemontowaniu modułów pamięci RAM 1 i uzyskaniu zgody, przystąp do dalszych czynności.
 5. Zamontuj na płycie głównej komputera moduły pamięci umieszczone w kopercie oznaczonej RAM 2.
 6. Wykorzystując program CPU-Z sprawdź parametry pamięci operacyjnej (typ, pojemność, częstotliwość pracy oraz opóźnienie), a następnie zapisz je w tabeli Specyfikacja pamięci RAM 2.
 7. Wykonaj zrzuty dokumentujące przeprowadzone testy, a następnie zapisz je w edytorze tekstu pod nazwa Test_2 w folderze C:\DANE.
 8. Zapisz w tabeli: Wybór modułów pamięci RAM uzasadnienie wyboru modułów pamięci zapewniających lepszą wydajność zestawu komputerowego.
Przygotuj komputer do pracy dla pracownika zgodnie z poleceniami:
 • utwórz konto z ograniczeniami o nazwie Referent z hasłem 123,
 • z pakietu biurowego zainstaluj jedynie arkusz kalkulacyjny oraz edytor tekstu,
 • do folderu C:\DANE nadaj pełne uprawnienia jedynie dla użytkownika Referent oraz Administrator, inni użytkownicy lub grupy użytkowników nie powinny posiadać praw do tego zasobu,
 • utwórz punkt przywracania sytemu.
Zainstaluj i skonfiguruj drukarkę wykorzystując sterowniki drukarki umieszczone w folderze DRUKARKA na pulpicie użytkownika Administrator:
 • na porcie LPT1 zainstaluj drukarkę, której sterowniki znajdują się na wyposażeniu stanowiska egzaminacyjnego, w odpowiedniej tabeli zapisz jej nazwę i model,
 • skonfiguruj preferencje wydruku:
   – rozmiar papieru: A5,
   - orientacja: pozioma,
   – liczba stron na arkusz: 2,
 • przydziel prawo do drukowania tylko użytkownikowi Referent
Sporządź w arkuszu kalkulacyjnym korzystając z Cennika sprzętu komputerowego oraz Wymagań sprzętowych pakietu biurowego OpenOffice specyfikację oraz kosztorys zakupu 8 zestawów komputerowych, przeznaczonych dla pracowników biurowych, uwzględniającą sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, przy czym:
 • specyfikację i kosztorys wykonaj zgodnie z przykładową tabelą Specyfikacja i kosztorys 8 zestawów komputerowych. Plik zapisz pod nazwą Specyfikacja w folderze C:\DANE,
 • obliczenia w wierszach powinny wykonywać się automatycznie po wypełnieniu elementów wiersza należących do kolumn Cena w zł i Ilość, a wyniki obliczeń powinny zapisywać się w elementach wierszy należących do kolumny Wartość w zł,
 • sumowanie w kolumnie Wartość w zł powinno odbywać się automatycznie,
 • zanotuj postać funkcji automatyzującej obliczenia w wierszach i zapisującej wyniki w elementach należących do kolumny Wartość w zł oraz postać funkcji wyznaczającej wartość sumy w kolumnie Wartość w zł,
Zapisz wskazania dla użytkownika systemu komputerowego, dotyczące bezpiecznego korzystania z komputera podłączonego do Internetu.
Prace związane z konfiguracją systemu wykonaj wykorzystując konto Administrator (bez hasła). Po zakończeniu prac uporządkuj stanowisko egzaminacyjne.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów
 • zamontowane moduły pamięci RAM 1,
 • zamontowane moduły pamięć RAM 2,
 • specyfikacja pamięci RAM 1 i RAM 2 oraz wybór zestawu pamięci RAM zapewniającej lepszą wydajność zestawu komputerowego,
 • przygotowany komputer do pracy dla użytkownika Referent, zainstalowana i skonfigurowana drukarka,
 • specyfikacja i kosztorys Zestawów komputerowych przeznaczonych dla pracowników biurowych,
 • wskazania dla użytkownika systemu komputerowego
 • oraz
 • przebieg montażu i demontażu modułów pamięci RAM.

Wymagania sprzętowe pakietu biurowego


 1. OpenOffice 1. Procesor 1,8 GHz lub szybszy
 2. Microsoft(R) Windows8 XP z Service Pack 2 (zalecany Service Pack 3) lub Windows VistaR Home Premium, Business, Ultimate lub Enterprise Z Service Pack 1 (certified for 32-bit Windows XP and 32-bit and 64-bit Windows Vista)
 3. 512 MB pamięci RAM (zalecane 1 GB) 
 4. 1 GB dostępnego miejsca na dysku twardym na potrzeby instalacji; dodatkowe wolne miejsce wymagane podczas instalacji (możliwość zainstalowania na urządzeniach magazynujących opartych na pamięci flash)
 5. Stacja dysków DVD-ROM
 6. Rozdzielczość monitora 1024x768 (zalecane 1280x800) i 16-bitowa karta graficzna