MiniRepetytorium Mikroprocesor

Pierwszy komercyjny mikroprocesor Intel 4004 (1971 rok)

CPU (ang. Central Processing Unit)  - układ cyfrowy wykonany jako pojedynczy układ scalony o wielkim stopniu integracji zdolny do wykonywania operacji cyfrowych według dostarczonego ciągu instrukcji.
Tematy:
  1. Procesor i jego budowa
  2. Działanie i architektura
  3. Wydajność i tryby pracy
  4. Dodatkowe funkcje i pamięć cache
  5. Procesory 32-, 64-bitowe i wielordzeniowe
  6. Odprowadzanie ciepła
Schemat mikroprocesora
RAM - Pamięć operacyjna
ALU - Jednostka arytmetyczno-logiczna
FPU - Koprocesor arytmetyczny, jednostka zmiennoprzecinkowa
ACC - (lub A) Akumulator
FLAG - Rejestr flagowy (stanu, statusu)
CU - Układ sterowania
IR - Rejestr instrukcjiSchemat mikroprocesora

Rejestry

komórki pamięci o niewielkich rozmiarach umieszczone wewnątrz procesora i służące do przechowywania tymczasowych wyników obliczeń, adresów lokacji w pamięci operacyjnej itd. Większość procesorów przeprowadza działania wyłącznie korzystając z wewnętrznych rejestrów, kopiując do nich dane z pamięci i po zakończeniu obliczeń odsyłając wynik do pamięci.

Magistrale

(ang. bus) – zespół linii przenoszących sygnały oraz układów wejścia-wyjścia służących do przesyłania sygnałów między połączonymi urządzeniami w systemach mikroprocesorowych. Wyróżniamy magistrale: danych, adresowa, pamięci, sterująca.

Pamięć podręczna


Zadania:Więcej: