Arkusz E.12-01-16.01

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, zamontuj zasilacz i dysk twardy komputera według poniższych wskazań oraz wykonaj konfigurację ustawień personalnych użytkownika i systemu.
W tym celu:
 1. W tabeli Specyfikacja zasilacza zapisz parametry zasilacza znajdującego się na stanowisku komputerowym.
 2. Sprawdź podłączenie do zestawu nowej karty graficznej, której parametry są poniżej zapisane:
  Wnioski dotyczące możliwości wymiany karty graficznej zapisz w tabeli Ocena możliwości wymiany karty graficznej. W uzasadnieniu uwzględnij ocenę, czy płyta główna zawiera gniazdo umożliwiające wymianę karty i czy monitor ma odpowiednie złącza we/wy.
 3. Zamontuj zasilacz oraz dysk opisany jako dysk twardy nr 1, znajdujący się na wyposażeniu stanowiska egzaminacyjnego. Podłącz wszystkie przewody sygnałowe i zasilające niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całego zestawu komputerowego.
  UWAGA: po zamontowaniu wszystkich podzespołów oraz przewodów sygnałowych i zasilających zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.
 4. Skonfiguruj system Windows, prace związane z konfiguracją systemu wykonaj, wykorzystując konto Administrator (bez hasła):
  – zainstaluj program antywirusowy, przeskanuj dysk w poszukiwaniu wirusów, jako dokumentację przeprowadzonego skanowania wykonaj zrzut ekranu (podczas skanowania systemu). Zrzut umieść w dokumencie edytora tekstu i zapisz pod nazwą antywirus na nośniku USB o nazwie EGZAMIN
  – pliki z rozszerzeniem.bmp powinny automatycznie otwierać się w programie MS Paint. Przywróć możliwość automatycznego otwierania plików z rozszerzeniem bmp za pomocą programu MS Paint. W tabeli Przyczyna usterki zapisz przyczynę zaistniałej sytuacji,
  – utwórz konto student z hasłem Student1@ należące do grupy Administratorzy,
  – na koncie student włącz autoukrywanie paska zadań oraz ukryj litery dysków w systemie,
  – wykorzystując linię komend przeprowadź skanowanie dysku w poszukiwaniu błędów. Wykonaj zrzut ekranu potwierdzający wykonaną czynność, zrzut umieść w edytorze tekstu i zapisz pod nazwą dysk na nośniku USB o nazwie EGZAMIN
  – zablokuj dodawanie nowych drukarek dla wszystkich użytkowników systemu,
  – wykorzystując informacje dotyczące wymagań sprzętowych systemu Linux znajdujące się na wyposażeniu stanowiska egzaminacyjnego, wydziel nową partycję, przeznaczoną na zainstalowanie systemu Linux.
 5. Wykorzystując dostępne na stanowisku oprogramowanie:
  – na nowo wydzielonej partycji, obok zainstalowanego systemu Windows zainstaluj system operacyjny Linux. Po uruchomieniu komputera powinno pojawiać się menu umożliwiające wybór jednego z systemów operacyjnych, a czas oczekiwania na dokonanie wyboru przez użytkownika powinien wynosić 25 sekund,
  – po uruchomieniu systemu Linux powinno wyświetlić się okno logowania (system Linux nie może logować się automatycznie, bez wpisywania loginu i hasła użytkownika),
  – w zainstalowanym systemie Linux: o załóż konto użytkownika o nazwie egzamin z hasłem Egzamin1@
  – zapisz w pliku graficznym o nazwie pamiec wynik działania polecenia wyświetlającego wykorzystanie pamięci RAM i swap. Zrzut ekranu wykonaj w taki nośniku USB o nazwie EGZAMIN
  – skonfiguruj ekran, aby wyłączał się po 30 minutach bezczynności. Wykonaj zrzut ekranu potwierdzający te ustawienia. Zrzut zapisz jako plik graficzny o nazwie ekran na nośniku USB o nazwie EGZAMIN
 6. Korzystając z Cennika usług komputerowych, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych dla siedmiu stanowisk komputerowych:
  – plik wykonany zgodnie z przykładową tabelą Kosztorys zapisz pod nazwą kosztorys na nośniku USB o nazwie EGZAMIN
  – obliczenia w kolumnie Wartość w zł powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Cena usługi w zł oraz kolumny Ilość
  – sumowanie kolumny Wartość w zł powinno odbywać się automatycznie.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:
 • zamontowany zasilacz oraz dysk twardy,
 • specyfikacja zasilacza oraz ocena możliwości modernizacji zestawu komputerowego,
 • zainstalowany i skonfigurowany system Linux,
 • skonfigurowany system Windows,
 • kosztorys wykonanych prac
 oraz
 • przebieg montażu zasilacza oraz dysku twardego.