Kryteria oceny E.12-01-18.06

Arkusz E.12-01-18.06

Zadanie 1.

Liczba BACA zapisana w systemie heksadecymalnym odpowiada liczbie
 1. 47821(10)
 2. 135316(8)
 3. 1100101010111010(2)
 4. 1011101011001010(2)

Zadanie 2.

Do realizacji iloczynu logicznego z negacją należy użyć funktora
 1. NOT
 2. AND
 3. NAND
 4. EX-OR

Zadanie 3.

Element płyty głównej odpowiedzialny za wymianę danych między mikroprocesorem a pamięcią operacyjną RAM oraz magistralą karty graficznej jest na rysunku oznaczony numerem
 1. 6
 2. 5
 3. 4
 4. 3

Zadanie 4.

Odnalezienie głównego rekordu rozruchowego, wczytującego system z aktywnej partycji umożliwia
 1. POST
 2. CDDL
 3. BootstrapLoader
 4. GUID Partition Table