Zadanie 1.

Przedstawiony na rysunku kolor zapisany w modelu RGB, w systemie szesnastkowym będzie zdefiniowany następująco
 1. 71A0B2
 2. 77A1C1
 3. 77A0C1
 4. 76A3C1

Zadanie 2.

Notacja #108 oznacza zapis liczby w systemie
 1. oktalnym.
 2. binarnym.
 3. dziesiętnym.
 4. heksadecymalnym.

Zadanie 3.

Magistrala komunikacyjna PCI ver. 2.2 (Peripheral Component Interconnect) jest standardem magistrali, zgodnie z którym szyna danych ma maksymalną szerokość
 1. 16 bitów.
 2. 32 bitów.
 3. 64 bitów.
 4. 128 bitów.

Zadanie 4.

Układ na karcie graficznej, którego zadaniem jest zamiana cyfrowego sygnału generowanego poprzez kartę na sygnał analogowy, który może być wyświetlony poprzez monitor to
 1. RAMBUS
 2. RAMDAC
 3. głowica FM
 4. multiplekser

Zadanie 5.

Który układ mikroprocesora jest odpowiedzialny między innymi za pobieranie rozkazów z pamięci oraz generowanie sygnałów sterujących?
 1. ALU
 2. FPU
 3. IU
 4. EU

Zadanie 6.

Aby uzyskać największą prędkość przepływu danych w przypadku, gdy domowy ruter pracuje w paśmie częstotliwości 5 GHz, do notebooka powinno się zamontować bezprzewodową kartę sieciową pracującą w standardzie
 1. 802.11a
 2. 802.11b
 3. 802.11g
 4. 802.11n

Zadanie 7.

Wynikiem działania przedstawionego układu logicznego po podaniu na wejściach A i B sygnałów logicznych A=1 i B=1 są wartości logiczne:
 1. W=0 i C=0
 2. W=0 i C=1
 3. W=1 i C=0
 4. W=1 i C=1