MiniRepetytorium Urządzenia peryferyjne

Zewnętrzne urządzenia peryferyjne - (ang. peripheral device) to „urządzenie pomocnicze używane do umieszczania informacji i uzyskiwania informacji z komputera”.

MiniRepetytorium Pamięci masowe

Pamięci masowe (ang. mass memory, mass storage) – pamięć trwała, która umożliwia przechowywanie dużych ilości danych przez długi czas.

MiniRepetytorium: Karty rozszerzeń

Karta rozszerzenia (ang. expansion card) - element składowy jednostki systemowej komputera. Ma postać płytki drukowanej ze złączem krawędziowym, z zamocowanym tzw. śledziem i jest montowana w odpowiednim slocie na płycie głównej.

MiniRepetytorium Drukarki

Typowa promocja
Drukarka – (ang. printer) urządzenie współpracujące z komputerem oraz innymi urządzeniami, służące do przenoszenia danego tekstu czy obrazu na różne nośniki druku (papier, folia, płótno itp.).

Arkusz E.12-X-19.01

Aktualizacja bazy zadań z egzaminu pisemnego (do 640 pytań). Przypisanie etykiet i zdefiniowanie linku do oficjalnego klucza odpowiedzi.

Zadanie 1.

Liczba 51(10) zapisana w systemie dwójkowym ma postać
  1. 101001
  2. 110111
  3. 101011
  4. 110011