Zadanie 39.

Użytkownik systemu Windows wybrał opcję powrót do punktu przywracania. Które pliki powstałe po wybranym punkcie nie zostaną naruszone przez tę akcję?
  1. Pliki osobiste.
  2. Pliki aplikacji.
  3. Pliki aktualizacji.
  4. Pliki sterowników.
A