Zadanie 36.

Które polecenie systemu Linux wyświetla czas pracy systemu oraz jego średnie obciążenie?
  1. uptime
  2. uname –a
  3. lastreboot
  4. dmidecode
A