Zadanie 35.

W systemie Windows do uruchomienia przedstawionego narzędzia należy użyć polecenia
  1. secpol
  2. resmon
  3. taskmgr
  4. dcomcnfg
C