Zadanie 34.

Klient dostarczył niesprawny sprzęt komputerowy do serwisu. Serwisant w trakcie procedury przyjęcia sprzętu, lecz przed przystąpieniem do jego naprawy, powinien
  1. wykonać testowanie powykonawcze sprzętu.
  2. sporządzić rachunek naprawy w dwóch egzemplarzach.
  3. sporządzić rewers serwisowy i opieczętowany przedłożyć do podpisu.
  4. wykonać przegląd ogólny sprzętu oraz przeprowadzić wywiad z klientem.
D