Zadanie 28.

Watomierz jest stosowany do pomiaru
  1. rezystancji.
  2. mocy czynnej.
  3. napięcia prądu elektrycznego.
  4. natężenia prądu elektrycznego.
B