Zadanie 18.

Wskaż standard interfejsu stosowanego do przewodowego połączenia dwóch urządzeń.
  1. IrDA
  2. WiMAX
  3. IEEE 1394
  4. IEEE 802.15.1
C