Zadanie 16.

Przedstawiony symbol znajdujący się na obudowie komputera stacjonarnego oznacza ostrzeżenie przed
  1. promieniowaniem niejonizującym.
  2. porażeniem prądem elektrycznym.
  3. możliwym urazem mechanicznym.
  4. możliwym zagrożeniem radiacyjnym.
B