Zadanie 15.

Do utworzenia skompresowanego archiwum danych w systemie Linux można użyć polecenia
  1. tar -zcvf
  2. tar -jxvf
  3. tar -tvf
  4. tar -xvf
A