Zadanie 11.

Aby uruchomić przedstawione narzędzie systemu Windows, należy użyć polecenia

  1. control userpasswords2
  2. show userpasswords
  3. net localgroup
  4. net users
A