Zadanie 8.

W serwerach warto stosować dyski obsługujące tryb Hot plugging, ponieważ
  1. prędkość zapisu wzrasta do 250 MB/s.
  2. czas odczytu wzrasta trzykrotnie w porównaniu z trybem Cable select.
  3. zwiększa się pojemność dysku poprzez automatyczną kompresję danych.
  4. jest możliwe podłączenie oraz odłączenie dysku przy włączonym zasilaniu serwera.
D