Zadanie 6.

Który standard złącza DVI umożliwia przesyłanie wyłącznie sygnału analogowego
  1. Rys. A
  2. Rys. B
  3. Rys. C
  4. Rys. D
D