Zadanie 40.

W firmie należało naprawić 5 komputerów oraz serwer. Czas naprawy każdego komputera wyniósł 1,5 godziny, a serwera 2,5 godziny. Cena usługi wynosi 100,00 zł za roboczogodzinę plus podatek VAT 23%. Jaka będzie należność brutto za tę usługę?
  1. 1023,00 zł
  2. 1230,00 zł
  3. 2046,00 zł
  4. 2460,00 zł
B