Zadanie 35.

Przedstawioną diagnostykę systemu Linux można zrealizować za pomocą polecenia
  1. whoami
  2. lscpu
  3. pwd
  4. cat
B