Zadanie 32.

Uruchomienie systemu Windows w trybie debugowania pozwala na
  1. eliminację błędów w działaniu systemu.
  2. uruchomienie systemu z ostatnią poprawną konfiguracją.
  3. tworzenie pliku dziennika LogWin.txt podczas startu systemu.
  4. zapobieganie ponownemu automatycznemu uruchamianiu systemu w przypadku wystąpienia błędu.
A