Zadanie 3.

Które stwierdzenie nie dotyczy pamięci typu cache L1?
  1. Jest pamięcią typu SRAM.
  2. Jest zlokalizowana we wnętrzu procesora.
  3. Ma dłuższy czas dostępu niż pamięć RAM.
  4. Szybkość jej pracy jest równa częstotliwości pracy procesora.
C