Zadanie 29.

Na rysunku przedstawiono grot wkrętaka typu
  1. torx.
  2. imbus.
  3. tri-wing.
  4. krzyżowego.
A