Zadanie 27.

Toner jest materiałem eksploatacyjnym drukarki
  1. igłowej.
  2. laserowej.
  3. atramentowej.
  4. sublimacyjnej.
B