Zadanie 23.

ACPI jest interfejsem umożliwiającym
  1. konwersję sygnału analogowego na cyfrowy.
  2. transfer danych pomiędzy dyskiem twardym a napędem optycznym.
  3. zarządzanie konfiguracją i energią dostarczaną do poszczególnych urządzeń komputera.
  4. przeprowadzenie testu poprawności działania podstawowych podzespołów komputera, np. procesora.
C