Zadanie 17.

Program o nazwie dd, dla którego przedstawiono przykład zastosowania w systemie Linux, pozwala na
dd if=/dev/sdb of=/home/uzytkownik/Linux.iso
  1. utworzenie dowiązania symbolicznego Linux.iso do katalogu.
  2. konwersję systemu plików z wersji ext3 na ext4.
  3. konfigurowanie interfejsu karty sieciowej.
  4. stworzenie obrazu nośnika danych.
D