Zadanie 16.

Jaka jest różnica pomiędzy poleceniem ps a poleceniem top w systemie Linux?
  1. Polecenie top umożliwia wyświetlenie PID procesu, a ps nie.
  2. Polecenie ps pozwala na wyświetlenie uprawnień, z jakimi działa proces, a top nie pozwala.
  3. Polecenie ps nie pokazuje stopnia wykorzystania CPU, a polecenie top ma taką funkcjonalność.
  4. Polecenie top wyświetla aktualnie działające w systemie procesy odświeżając na bieżąco informacje, a ps nie.
D