Zadanie 14.

Przedstawiony komunikat jest wynikiem działania polecenia
  1. path C:\Windows
  2. attrib C:\Windows
  3. subst C:\Windows
  4. icacls C:\Windows
D