Zadanie 10.

Analiza wyświetlonych przez program danych, pozwala stwierdzić, że
  1. jeden dysk twardy został podzielony na 6 partycji podstawowych.
  2. zamontowano trzy dyski twarde oznaczone sda1, sda2 oraz sda3.
  3. partycja rozszerzona ma wielkość 24,79 GiB.
  4. partycja wymiany zajmuje 2 GiB.
D