Sprawozdanie 2019

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje E.12. w zawodzie Technik informatyk

Porównanie roku szkolnego 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018

Analiza ilościowa

Analiza jakościowa

Źródła

Opracowanie własne na podstawie sprawozdań CKE (Podstrona Wyniki).