Zadanie 40.

Po wykonaniu eksportu klucza HKCR zostanie zapisana kopia rejestru, zawierająca informacje dotyczące konfiguracji
  1. kont użytkowników.
  2. sprzętowej komputera.
  3. pulpitu zalogowanego użytkownika.
  4. powiązań między typami plików a aplikacjami.
D