Zadanie 39.

Przedstawiona na diagramie strategia zapisu kopii zapasowych na nośnikach nosi nazwę
  1. round-robin.
  2. wieża Hanoi.
  3. uproszczony GFS.
  4. dziadek-ojciec-syn.
B