Zadanie 37.

Natychmiast po zauważeniu utraty ważnych plików na dysku twardym użytkownik powinien
  1. uchronić dysk przed zapisem nowych danych.
  2. przeprowadzić test S.M.A.R.T. tego dysku.
  3. zainstalować program diagnostyczny.
  4. wykonać defragmentację dysku.
A