Zadanie 31.

Komputer wyposażony w BIOS firmy Award wygenerował komunikat o treści Primary/Secondary master/slave hard disk fail. Komunikat ten może oznaczać konieczność wymiany
  1. klawiatury.
  2. karty graficznej.
  3. dysku twardego.
  4. pamięci operacyjnej.
C