Zadanie 27.

Pracownik serwisu komputerowego podczas wykonywania konserwacji i czyszczenia drukarki laserowej, odłączonej od źródła zasilania, może wykorzystać jako środek ochrony indywidualnej
  1. chusteczkę do czyszczenia zabrudzeń.
  2. odkurzacz ręczny komputerowy.
  3. podzespół kotwiczący.
  4. rękawiczki ochronne.
D