Zadanie 26.

Drukarka fotograficzna ma bardzo brudną obudowę oraz wyświetlacz. Aby usunąć zabrudzenia, należy użyć
  1. suchej chusteczki oraz patyczków do czyszczenia.
  2. ściereczki nasączonej IPA oraz środka smarującego.
  3. wilgotnej ściereczki oraz pianki do czyszczenia plastiku.
  4. mokrej chusteczki oraz sprężonego powietrza z rurką zwiększającą zasięg.
C