Zadanie 2.

Do realizacji iloczynu logicznego z negacją należy użyć funktora
  1. NOT
  2. AND
  3. NAND
  4. EX-OR
C