Zadanie 17.

Umowa, na mocy której użytkownik ma między innymi wgląd do kodu źródłowego oprogramowania w celu jego analizy oraz udoskonalania, to licencja
  1. OLP
  2. OEM
  3. MOLP
  4. GNU GPL
D