Zadanie 14.

Aby wyświetlić przedstawioną informację o systemie Linux w terminalu, należy użyć polecenia
  1. hostname
  2. uname -a
  3. factor 22
  4. uptime
B